ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 358 s. ISBN 9788074784934.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Občanské právo pro každého : pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku
Authors ELIÁŠ, Karel.
Edition 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha, 358 s. 2014.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
ISBN 9788074784934
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 15/2/2021 04:48.
PrintDisplayed: 10/4/2021 13:41