HLADKÁ, Zdeňka. K užívání deminutiv v soukromé korespondenci. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 56-64, 9 s. ISBN 978-80-210-6800-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K užívání deminutiv v soukromé korespondenci
Název anglicky The use of diminutives in private correspondence
Autoři HLADKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Přednášky a besedy ze XLVII. ročníku LŠSS, od s. 56-64, 9 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00076102
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6800-1
Klíčová slova česky deminutivum; korpusy korespondence
Klíčová slova anglicky diminutive; corpora of private correspondence
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 13. 3. 2015 13:57.
Anotace
Přednáška pro LŠSS v Brně představuje korpusy soukromé korespondence vytvářené na FF MU jako vhodný materiálový zdroj pro studium příznakového lexika, v daném případě zejména deminutiv. Opírá se o excerpci z 2 000 dopisů obsažených v korpusu KSKdopisy. Zaměřuje se na kvalitativní deminutiva, sleduje jejich specifické funkce v soukromé korespondenci, všímá si okazionálních forem.
Anotace anglicky
The contribution for Summer School of Slavonic Studies in Brno presents corpora of private correspondence created at the Faculty of Arts, Masaryk University, as a suitable source of material for investigating marked vocabulary, in this particular case especially diminutives. The contribution is based on excerpts from 2,000 letters from the corpus KSKdopisy. The focus is on qualitative diminutives, following their specific functions in private correspondence, dealing also with elements occurring only occasionally.
Návaznosti
MUNI/A/0792/2013, interní kód MUNázev: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2014
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 8. 2019 11:32