KOSEK, Pavel. Historická mluvnice češtiny I (Historical Grammar of Czech). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-6906-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historická mluvnice češtiny I
Name (in English) Historical Grammar of Czech
Authors KOSEK, Pavel.
Edition 1. vyd. Brno, 211 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-6906-0
Keywords (in Czech) vývoj češtiny; historická lingvistika; morfologie
Keywords in English development of Czech language; historical linguistics; historical morphology
Tags Munipress
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Changed: 18/1/2015 11:43.
Abstract
Předložená příručka vznikla jako textová opora určená posluchačům vysokoškolského předmětu Historická mluvnice češtiny. Zaměřuje se na podrobný výklad vývoje jednotlivých morfologických fenoménů češtiny od jejích počátků po současnost (s příležitostnými dialektologickými exkurzemi). Výklad je soustředěn zejména na otázky vývoje formální (flektivní) morfologie češtiny, v hrubých rysech reflektuje také vývoj funkční morfologie češtiny.
Abstract (in English)
The textbook was written as a textual aid for the students of the university subject Historical Grammar of the Czech language. It focuses on a detailed exposition of the development of individual morphological phenomena of the Czech language from its beginnings to the present (with occasional dialectological excursuses). The exposition concentrates especially on the questions of the development of formal (inflectional) morphology of Czech. In general terms, it also reflects the development of the functional morphology of the Czech language.
PrintDisplayed: 5/3/2021 21:46