DOUŠEK, Roman. Archivní prameny v etnologickém výzkumu I (Archival sources in ethnological research I). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 273 s. ISBN 9788021068629.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archivní prameny v etnologickém výzkumu I
Name (in English) Archival sources in ethnological research I
Authors DOUŠEK, Roman.
Edition Vyd. 1. Brno, 273 s. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 9788021068629
Keywords (in Czech) archivní prameny; etnologie
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:47.
Abstract
Příručka seznamuje studenty etnologie s vybranými typy archivních pramenů, které představuje prostřednictvím jejich obsahové i formální stránky. Věnuje se možnosti jejich využití v etnologickém výzkumu i literatuře, která o nich pojednává. Každý typ pramene je navíc představen formou ukázky v podobě snímku vybrané části i její transkripce, případně transliterace.
Abstract (in English)
The handbook acquiants ethnology students with selected types of archival sources which are presented through their formal aspect as well as their contents. It deals with the possibilities of their use in ethnological research, and with the literature concerned with them. In addition to that, each source is presented by means of an extract in the form of a photograph of a selected part, and its transcript, or transliteration..
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0038, interní kód MUName: Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (Acronym: RSZVKSEI)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 25/9/2022 23:46