NOVÁ, Jana. Management sportu – teorie, případové studie, kvalita (Sport Management- Theory, Case Studies, Quality). Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 pp. ISBN 978-80-210-6780-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6781-2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Management sportu – teorie, případové studie, kvalita
Name in Czech Management sportu – teorie, případové studie, kvalita
Name (in English) Sport Management- Theory, Case Studies, Quality
Authors NOVÁ, Jana (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 155 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00076531
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-6780-6
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6781-2014
Keywords (in Czech) Vědní Disciplína; Kinantropologie; Management Sportu; Paradigma;Teorie;Zralost vědního oboru
Keywords in English Scientific Discipline; Kinanthropology; Sport Management; Theory; Paradigms
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Nová, PhD., MBA, učo 117299. Changed: 9/4/2015 23:31.
Abstract
Monografie je rozdělená do tří kapitol. První a nejobsáhlejší kapitola se věnuje postavení managementu sportu jako specifického studijního a vědního oboru. Zvláštní pozornost je věnována předmětu studia, metodologii a terminologii managementu sportu, s cílem zdůvodnit jeho zařazení k mateřské vědní disciplíně – kinantropologii. Stupeň vývoje vědního oboru management sportu je dokumentován od roku 1979 prostřednictvím přehledu nejvýznamnějších názorů v této oblasti. Zralost vědného oboru je dokumentována analýzou reprezentativních přístupů k vymezení toho, co lze považovat za vědu a co už nikoli. Přístupy jsme využili proto, abychom si vytvořili vlastní pohled a úsudek o tom, zda může být management sportu považován za vědu. Druhá kapitola monografie je věnována diskuzi k tématice využívání případových studií ve výuce managementu sportu v návaznosti na specifické črty generace Y. Jak uvádíme v první kapitole, jedním z paradigmat současného managementu ve sportu je to, jestli je generace přelomu tisíciletí jedinečná v porovnání s předchozími generacemi a do jaké míry by měly být kulturní, pedagogické a technologické odlišnosti této generace zakotveny v programech managementu sportu. Třetí kapitola se věnuje tématu, které souvisí s problematikou zavádění systémů kvality ve sportovních organizacích. Je to téma, kde se při vytváření vlastních přístupů a teorií specifických pro oblast managementu sportu uplatňuje induktivní přístup, a proto jsme považovali za užitečné prezentovat ho jako součást monografie, která je věnována hodnocení zralosti vědného oboru – management sportu.
Abstract (in English)
In this monograph we have tried to replace the missing discussion on the topic of Sport Management in the Czech Republic and its designation as a subdiscipline of kinanthropology as the parent scientific discipline. In the first part of this chapter we have focused on the definition of term ´Sport Management´ as a field of study. In the second part of the first chapter we have described the definition and outcomes of projects related to sport management profession. The core is the third part of the first chapter, in which we have extensively described definition of the terms ´academic´ and ´scientific´ discipline and we also dedicated another part to the historical development of knowledge and methodology of Sport Management from 1979 to the present. Based on the use of different approaches to defining science we considered the development and maturity of sport management as a scientific discipline. In all our conclusions focused on the specific subject of study, methodology and a unique set of findings, we tried to justify the jurisdiction of Sport Management to the parent discipline which is kinanthropology. In the second chapter we paid attention to the importance of teaching case studies in the study of Sport Management. We have described the various conceptions of their development in the context of local sport and stressed the importance of this educational resource from the perspective of learning outcomes of the European Qualifications Framework and Professional Standards. We have also offered a framework for the development of case studies which should also respect the concept of generational theory which affects the mode of receiving and processing information for teaching process current students. In the third chapter we have analyzed the current concepts of quality in sport field and examined their use in the sports environment in the Czech Republic. As we note the limited perception of the different concepts of quality in sport precludes sports organizations to have an appropriate quality systems. That is why we proposed a conceptual framework which is consistent with the type of sports organization and its focus and position in the national sports hierarchy. We proposed measures in the conclusion to encourage motivation of sports organizations to adopt quality management systems as an essential part of the job as sports managers. We hope that our monograph will positively contribute to expanding common knowledge of interesting and dynamically developing academic and scientific discipline which Sport Management undoubtedly is.
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0035, internal MU codeName: Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu (Acronym: Spolupráce v kinantropologii)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 8/8/2020 14:50