VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 815 stran. ISBN 9788026206965.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Současná psychopatologie pro pomáhající profese
Authors VÁGNEROVÁ, Marie.
Edition Vydání první. Praha, 815 stran, 2014.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026206965
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:59.
PrintDisplayed: 27/11/2021 22:30