CÍGLER, Hynek. Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady (How to measure giftedness: Possibilities, difficulties and examples). In Svět nadání 2014. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jak se měří nadání: Možnosti, obtíže a příklady
Name (in English) How to measure giftedness: Possibilities, difficulties and examples
Authors CÍGLER, Hynek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Svět nadání 2014, 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00076860
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) nadání; měření; matematické schopnosti
Keywords in English giftedness; psychological measurement; math ability
Changed by Changed by: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D., učo 175803. Changed: 16/10/2014 15:58.
Abstract
Lidské vlastnosti neexistují v reálném světě stejně jako například hmotnost, délka či čas, a proto je nelze ani přímo změřit. V nejlepším případě lze jen měřit jejich projevy a na základě stávajících psychologických a psychometrických poznatků odhadovat jejich „pravé skóry“. V případě nadání je situace ještě o něco obtížnější. Mimořádné nadání je souběhem více faktorů, přinejmenším výkonových schopností a dovedností, motivace či kreativity, a samotné definice se do jisté míry různí. Je-li tedy obtížná definice pojmu a není jednoznačně jasné, co chceme měřit, samotné měření musí být ještě náročnější. Protože se nadání navíc skládá z více „dimenzí“, nelze navíc stanovit jediný „skór“ na jedné pomyslné škále, po jehož dosažení je dítě nadané. Úvaha musí být komplexnější. Příspěvek se zaměří na podstatu psychologického měření jako takového a na to, čím se psychologické testy odlišují (a naopak podobají) například písemkám ve škole. Podíváme se na to, co je nutné zohlednit při měření a identifikaci nadání, a jaké postupy je vhodné zvolit (a čemu je vhodné se vyhnout). Na závěr budeme prezentovat první data z pilotních administrací našeho vlastního testu pro identifikaci matematicky nadaných dětí. Představíme, co podle našich prvotních výsledků nadání být může, a co s ním (navzdory všeobecnému přesvědčení) nesouvisí.
Abstract (in English)
Human abilities don’t exist in the real word, so it’s not possible to measure them directly. We can measure just their expressions and then estimate their true “scores”. Moreover, measurement of giftedness is more difficult. Talent has many aspects, at least general and specific abilities, motivation, creativity and there is more than one definition of it. If the operationalization of giftedness is not clear, the measurement must be even more complicated. As the giftedness are “multifaceted”, it’s not possible to estimate one single cut-score for identify gifted children. The procedure must be more complex. This paper focuses the nature of psychological measurement and the differences (and similarities) of school exams and psychological assessment. We will indicate the foundation of assessment of giftedness, which methods are needed, and to which procedures is better to avoid. At the end we will speak about data from our initial research of our math ability test for assessment. We explain what the giftedness could be, and what it couldn’t (contrary to general believes).
PrintDisplayed: 25/10/2021 12:35