OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy (Czech morphology and corpora). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 pp. ISBN 978-80-246-2562-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Česká morfologie a korpusy
Name (in English) Czech morphology and corpora
Authors OSOLSOBĚ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Praha, 236 pp. 2014.
Publisher Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60203 Linguistics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00076871
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-246-2562-1
Keywords (in Czech) česká morfologie; korpus; morfologické značkování; lemmatizace; desambiguace
Keywords in English Czech morphology; corpus; tagging; lemmatization; disambiguation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr., učo 1996. Changed: 19/2/2018 10:02.
Abstract
Kniha je cvičebnicí morfologie a slovotvorby češtiny pro vysokoškolské studenty a zájemce o češtinu (zejména o její morfologii a slovotvorbu) a o její formální zpracování obecně.
Abstract (in English)
This textbook outlines the basic methods of corpus linguistics on the material of Czech formal morphology and word formation.
Links
MUNI/A/0792/2013, interní kód MUName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2014
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 1/10/2022 19:49