BUREŠOVÁ, Iva, Markéta KUKAŇOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku. In Rošková, Eva. Universitas Comeniana Psychologica XLII. Bratislava, Slovenská Republika: Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof, 2014. s. 89-99, 11 s. ISBN 978-80-89322-16-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fenomén sebepoškozování očima dětí staršího školního věku
Název anglicky Perception of the self-harm phenomenon by early adolescence
Autoři BUREŠOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí), Markéta KUKAŇOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Kateřina BARTOŠOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bratislava, Slovenská Republika, Universitas Comeniana Psychologica XLII, od s. 89-99, 11 s. 2014.
Nakladatel Univerzita Komenského v Bratislavě, Psychoprof
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077044
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-89322-16-9
Klíčová slova anglicky self-harm; gender; early adolescence
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 31. 1. 2016 22:43.
Anotace
Sebepoškozování bylo psychologickou odbornou veřejností dlouhou dobu spojováno výhradně s poruchami osobnosti, poruchami autistického spektra, mentální retardací, či se sebevražednými sklony. V současné době však řada autorů zahraničních výzkumných studií (viz Janick a Nock, 2008 aj.) dochází k závěrům, že sebepoškozování není ekvivalentem ani jednoho z výše uvedených jevů, a to i přes to, že je může doprovázet. Studie zaměřená na vnímání fenoménu sebepoškozování dětmi staršího školního věku navazuje na již realizovaný pilotní výzkumný projekt a mapuje některé z podstatných souvislostí, které jsou pro tuto problematiku stěžejní - zejména rozdíly ve vnímání tohoto pojmu u dětí bez osobní zkušenosti s tímto jednáním, dětí s experimentální zkušeností a dětí, které toto jednání provádí dlouhodobě a opakovaně. daná věková kategorie byla zvolena s ohledem na výsledky výzkumů realizovaných v zahraničí (Siv Kvermo, jan H. Rosenvinge, 2009, Lieberman 2004 aj.), jež toto vývojové období považují za počátek progresu výskytu tohoto jevu mezi dospívajícími jedinci.
Anotace anglicky
Psychologists have long associated self-harm exclusively with personality disorders, autism, mental retardation, or suicidal attemps. \more recently, however, research in other countries (e.g. Janis and Nock, 2008) indicated that self-harm is not an equivalent of any of these disorders although it might occur as one of the symptoms. Our study, focusing on the perception of the self-harm phenomenon by children attending later grades of primary school, builds on our preliminary study, exploring some of the key associations in this domain, especially differences in perception of this phenomenon by children who have no experience with self-harm, those who only have "experimental" experience, and those who have been harming themselves repeatedly and for a long period of time. The age group was chosen on the basic previous research abroad (kvermo and Rosenvige, 2009, Lieberman, 2004), which identified the period of early adolescence as the onset point of progressive incidence of this negative phenomenon in young people.
Návaznosti
MUNI/A/0838/2013, interní kód MUNázev: Vývoj seberegulace v kontextu zvládání zátěže, self-efficacy a self-esteem. (Akronym: DESEREG)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 01:17