BUCHTÍK, Martin a Tomáš HAMPEJS. Role-playing jako živný roztok sociálna: experimentální metoda? Teorie vědy, Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2013, roč. 35, č. 4, s. 525-549. ISSN 1210-0250.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role-playing jako živný roztok sociálna: experimentální metoda?
Název anglicky Role-playing as an Agar of Sociality: An Experimental Method?
Autoři BUCHTÍK, Martin (203 Česká republika) a Tomáš HAMPEJS (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Teorie vědy, Praha, Filozofický ústav AV ČR, 2013, 1210-0250.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00077058
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky aktivní role-playing; výzkumné metody v sociálních vědách; experiment v sociálních vědách; sociální kognice
Klíčová slova anglicky active role-playing; research methods in social sciences; experimental in social sciences; social cognition
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 1. 3. 2015 23:46.
Anotace
Text představuje aktivní role-playing jako výzkumnou experimentální metodu v  sociálních vědách. Zasazuje role-playing do  rámce simulačních výzkumných metod, rozkrývá jeho epistemo- logii a dosavadní metodologická uchopení zejména v  sociální psychologii. Hlavní linií textu je obhajoba epistemologických kvalit metody a experimentu v sociálních vědách obecně. Inspiračním zdrojem je zde na jedné straně Latourova kvalitativní sociologie asociací, tázající se po původu sociality a problematizující samotný předmět sociálních věd, tj. sociálno. A na druhé straně přístupy naturalizující sociálně-vědné výzkumy propojením s  kognitivní vědou. V tomto ohledu je naším klíčovým předpokladem pro smysluplné uchopení sociální reality v  její simulované podobě shodnost kognitivních mechanismů sku- tečného i simulovaného jednání. V pojetí textu jsou oba zdroje spojeny jejich akcentem na  tematizaci sociálna jako inter-psychologického fenoménu mezi tradiční mikro a makro úrovní. Analogií s  Petriho miskou text promýšlí posunutí původní metody situační sociální psycho-logie směrem k  využití konstruovaných diegetických liminálních situací jako svého druhu laboratoří sociálna.
Anotace anglicky
Article introduces active role-playing as a  research experimental method in the social sciences. It frames role-playing to the simulating research methods, opens its epistemological properites and methodological conceptions in social psychology. Main argument constructs the defense of epistemological properties of active role-playing as an experimental method in the social sciences in general. The inspiring source is one the side Latour's sociology of associations, which problematizes the very subject of social sciences, the sociality itself and on the other side the naturalizing approaches connecting social sciences and cognitive science. In this context main argument for meaningfulness of simulated social reality lies in the usage of the same cognitive mechanisms in the real and simulated social interaction. In the article perspective both sources are united by their accent on perceiving social reality as fundamentally inter-psychological phenomenon between the traditional conceptions micro and macro level. Through analogy of Petri dish article conpcetualizes shift of the original method of situational social psychology toward utililization of designed diegetic liminal situations as laboratories of the social.
Návaznosti
MUNI/A/0780/2013, interní kód MUNázev: Epistemologické problémy výzkumu v religionistice (Akronym: EPROVYR)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 20. 8. 2019 23:29