CS

Právo a environmentální problémy

ZAHUMENSKÁ, Vendula. Právo a environmentální problémy (Law and Environmental Problems). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 211 pp. ISBN 978-80-210-7129-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Právo a environmentální problémy
Name (in English) Law and Environmental Problems
Authors ZAHUMENSKÁ, Vendula (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 211 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Katedra environmentálních studií: Publikace členů katedry
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00077701
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7129-2
Keywords in English environmental law; public participation; association; decision-making; courts
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Zahumenská, Ph.D., učo 61384. Changed: 14/1/2015 11:52.
Abstract
Publikace Právo a environmentální problémy se věnuje obecným otázkám práva životního prostředí. Zaměřuje se především na otázky související s účastí veřejnosti při ochraně přírody a krajiny, neopomíjí však ani ostatní problémy. V jednotlivých kapitolách čtenář najde nejen stávající právní úpravu týkající se stavebního práva, práva shromažďovacího či sdružovacího nebo posuzování vlivů na životní prostředí, ale také mnoho odkazů na významná rozhodnutí českých soudů, zejm. Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Teoretickou rovinu publikace tak osvěžuje pohled do praxe, který ukazuje, že ochrana životního prostředí může mít mnoho podob.
Abstract (in English)
This publication called Law and Environmental Problems deals with general issues of environmental law. It focuses mainly on issues related to public participation in the protection of nature and landscape, but also deals with other problems. In the individual chapters, the reader will find not only the existing law relating to construction law, freedom of assembly and freedom of association or law realintg to the environmental impal assessment, but also many links to relevant decisions of the Czech courts, especially the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court. The theory is refreshed with information from practice that show that protection of environment can take many forms.
PrintDisplayed: 18/4/2019 16:43

Other applications