EN

Softwarová studia. K proměnám studií nových médií

HORÁKOVÁ, Jana. Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. 1. vyd. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2014. 131 s. ISBN 978-80-210-6739-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Softwarová studia. K proměnám studií nových médií
Název anglicky Software Studies. Towards New Media Studies Transformations
Autoři HORÁKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Česká republika, 131 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/14:00077880
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-6739-4
Klíčová slova česky studia nových médií; obrat k softwaru; softwarová studia; genealogie softwaru; softwarové dílo
Klíčová slova anglicky new media studies; turn to software; software studies; genealogy of software; software work of art
Štítky Munipress, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 24. 2. 2015 08:56.
Anotace
V uplynulých patnácti letech vzrůstal zájem teoretiků nových médií o to, jakým způsobem materialita softwaru ovlivňuje a formuje naši společnost a spoluutváří náš svět. Můžeme proto hovořit o ´obratu k softwaru´ v diskurzu studií nových médií. Výrazem této tendence je vznik softwarových studií, která můžeme popsat jako volný soubor výzkumných postupů transformující studia novým médií přibližně od začátku 21. století. Předkládaná publikace popisuje ustavení softwarových studií jako vyústění určitých myšlenkových tendencí v rámci disciplíny studia nových médií (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), vymezuje orientační body jejich institucionalizace a představuje základní metodologické přístupy, které jsou definovány ve vztahu k dalším novým subdisciplínám oboru, kritickým studiím kódu (Critical code studies), studiím platforem (Platform studies) a zlým mediálním studiím (Evil media studies).
Anotace anglicky
In the last fifteen years, there can be detected an increasing interest of new media studies scholars in how software forms our society and in the way it shapes our world. We can therefore speak of 'turn to software' in new media studies discourse. A symptom of this trend is a Software studies, the sub-discipline of New media studies, emergence. Software studies can be described as a loose set of research practices that has been transforming new media studies since the beginning of the 21st century. This publication introduces Software studies launch as an outcome of certain conceptual tendencies within the new media studies (Kittler, Flusser, Manovich, Cramer, Fuller), it defines the landmarks of its institutionalization, as well as fundamental methodological approaches that are defined in close relation to other new sub-disciplines of the field, Critical code studies, Platform studies, and Evil media studies.
Návaznosti
MUNI/A/0797/2013, interní kód MUNázev: Výzkumné sondy k dějinám hudební kultury na Moravě, především v Brně
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2019 02:03

Další aplikace