FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část (Criminal substantive law - general part). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 pp. ISBN 978-80-7418-221-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Trestní právo hmotné - obecná část
Name in Czech Trestní právo hmotné - obecná část
Name (in English) Criminal substantive law - general part
Authors FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ.
Edition 1. vyd. Ostrava, 192 pp. 2014.
Publisher KEY Publishing s.r.o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7418-221-1
Keywords (in Czech) trestní právo hmotné - trestný čin - trest - trestní odpovědnost
Keywords in English criminal substantive law - crime - punishment - criminal liability
Changed by Changed by: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., učo 48283. Changed: 31/12/2014 12:17.
Abstract
Učebnice vymezuje základní principy obecné části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a problémy aplikační praxe. Díky tomu budou po prostudování tohoto textu disponovat znalostmi o celkové koncepci zpracovávané problematiky, jakož i praktickými dovednostmi při interpretaci a aplikaci právních předpisů v daném právním odvětví. Učebnice je prioritně určena pro studenty bakalářskýchči magisterských forem studia na právnických fakultách. Z hlediska jejího obsahu a způsobu zpracování je samozřejmě použitelná i pro studenty vysokých škol tzv. neprávnického směru, studenty středních škol a fakticky pro jakoukoli neprávnickou veřejnost, která by se chtěla se zpracovávanou problematikou v základních rysech blíže seznámit.
Abstract (in English)
The textbook defines the basic principles of criminal substantive law to master basic theoretical instruments and problems of application practice. Students will manage to use the knowledge about this topic in general and should be able to interpret and apply it in this branch of law. The textbook is mainly determined for students of law faculties. In term of its content and the way of elaboration is it useful for students of universities not focused on the law for the high school and for other non-legal community, who are concerned in.
PrintDisplayed: 20/4/2021 13:37