SELUCKÁ, Markéta and Kabelková EVA. Nájem bytu a nájem domu. Komentář ust. § 2260 - 2296. (Lease of flat and house. Commentary of Art. 2260 - 2296.). In Hulmák a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). Praha: C. H. Beck, 2014. p. 402-481, 80 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nájem bytu a nájem domu. Komentář ust. § 2260 - 2296.
Name (in English) Lease of flat and house. Commentary of Art. 2260 - 2296.
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution) and Kabelková EVA (203 Czechia).
Edition Praha, Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). p. 402-481, 80 pp. Velké komentáře, 2014.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00078066
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7400-287-8
Keywords in English lease of flat
Tags rivok
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 7/1/2015 12:10.
Abstract
Komentář ustanovení občanského zákoníku části Nájem bytu a nájem domu, ust. § 2260 - 2296. Komentář analyzuje ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu v kontextu judikatury a odborné literatury.
Abstract (in English)
The commentary of Czech civil code - part lease of flat and house. The commentary of Art. 2260 - 2296. The commentary gives the analysis of this articles in the context of judicature and literature.
PrintDisplayed: 13/8/2020 03:09