POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století) (Old Literature of Eastern Slavs and 18th-Century Russian Literature (Outline and Probes from the 11-17th-Century Literature)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 196 pp. ISBN 978-80-210-7281-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století)
Name (in English) Old Literature of Eastern Slavs and 18th-Century Russian Literature (Outline and Probes from the 11-17th-Century Literature)
Authors POSPÍŠIL, Ivo.
Edition 1. vyd. Brno, 196 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Digitální knihovna FF MU
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7281-7
Keywords (in Czech) stará literatura východních Slovanů; ruská literatura 11.-17. století; literární texty
Keywords in English Old Literature of Eastern Slavs; 17th-Century Russian Literature; literary texts
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., učo 1456. Changed: 15/1/2015 09:57.
Abstract
Přítomné kompendium se pokouší poněkud zaplnit mezeru, která tu zeje v potřebě jednoduché, ale současně alespoň dílem akademické, tedy problémově koncipované příručce ze středověké (staré) literatury východních Slovanů, která by reflektovala současné studijní programy a předměty a jejich návaznost, kontinuitu anebo diskontinuitu.
Abstract (in English)
The present compendium attempts to fill in a gap that is here regarding a simple but simultaneously at least partly academic , that is, problem-oriented handbook on the medieval (old) literature of Eastern Slavs, which would reflect contemporary study programs and subjects and their interconnection, continuity or discontinuity.
PrintDisplayed: 18/7/2024 09:08