NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ. Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice. První vydání. Praha: Asociace institucí vzdělávání dospělých, 2014. 141 s. ISBN 978-80-904531-7-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Age Management. Jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění Age Managementu v České republice.
Název anglicky Age Management. How to understand ageing and how to respond to it. Possibilities to apply age management in the Czech Republic.
Autoři NOVOTNÝ, Petr, Nina BOSNIČOVÁ, Jana BŘENKOVÁ, Jiří FUKAN, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar NAVRÁTILOVÁ, Zdeněk PALÁN, Bohumil POKORNÝ a Milada RABUŠICOVÁ.
Vydání První vydání. Praha, 141 s. 2014.
Nakladatel Asociace institucí vzdělávání dospělých
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-904531-7-3
Klíčová slova česky age management; stárnutí;zdraví;index WAI
Klíčová slova anglicky age management;ageing;heatlh;WAI index
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D., učo 36179. Změněno: 3. 11. 2015 13:35.
Anotace
Tato publikace si klade za cíl podpořit ideu age managementu prezentací komplexního materiálu objasňujícího důvody pro uplatňování age managementu. Dva donedávna oddělené problémy, individuální stárnutí a stárnutí populace, začaly být řešeny ve vzájemných souvislostech. Autoři publikace podávají dílčí odpověď na problém stárnutí analýzou demografického vývoje, výkladem individuálního stárnutí, kritickým výkladem nástroje Index WAI a posouzením role vzdělávání v udržení pracovní schopnosti. Na závěr publikace autoři také formulují doporučení pro zúčastněné aktéry opřená o vlastní expertízu i dostupné výzkumy a dokumenty.
Anotace anglicky
This publication aims to promote the idea of age management by presentation of complex discussion illustrating the reasons for applying age management. Two problems (until recently separated), individual aging and the aging population, began to be solved in mutual relations. The authors offer a partial answer to the problem of aging with analysis of demographic development, interpretation of individual aging, critical interpretation of Work Ability Index and assessment of the role of education in work ability. In conclusion, the authors also formulate recommendations for stakeholders based on documents, their own expertise and research available.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2021 07:30