SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA and Marta ROMAŇÁKOVÁ. Mapujeme v krajině. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2014. 116 pp. ISBN 978-80-210-6798-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mapujeme v krajině
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Irena PLUCKOVÁ, Hana SVOBODOVÁ, Kateřina MRÁZKOVÁ, Eduard HOFMANN, Jindřiška SVOBODOVÁ, Aleš RUDA and Marta ROMAŇÁKOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 116 pp. 2014.
Publisher Muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6798-1
Keywords (in Czech) mapování; GIS; zeměpis; environmentální projekt
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632. Changed: 18/3/2015 20:19.
Abstract
Odborný a metodický text "Mapujeme v přírodě", obsah: tři hlavní kapitoly a další subkapitoly s pracovními názvy: 1. Úvod do problematiky geografických informačních systémů a mapových serverů (Co je to GIS, Které software mohu využít ve výuce zdarma, základní nástroje pro práci s GIS, vytváření geografických dat - zaznamenání výsledků pokusů a pozorování, zásady jejich vizualizace, Mapujeme s GIS, Mapujeme s tužkou a mapou, Mapové servery jako zdroje informací o krajině a životním prostředí). 2. Mapování v krajině v přírodních vědách a jejich výuce: Fyzikální experimenty a pozorování v krajině, Chemické pokusy a pozorování v krajině, Biologické pokusy a pozorování v krajině. 3. Přírodovědné pokusy a pozorování v tematickém environmentálním projektu 4. Psych. - ped. příloha – Zvládání stresu ve školním prostředí.
Links
CZ.1.07/1.3.41/02.0044, internal MU codeName: Učitel přírodovědy, nejmodernější technologie a environmentální aplikace
Investor: South-Moravian Region, Operational Programme Education for Competitiveness, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Mapujeme_v_krajine.pdf Licence Creative Commons  File version Svobodová, H. 22/1/2015

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., učo 1
  • a concrete person RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., učo 111102
  • a concrete person Mgr. Kateřina Gorčíková, Ph.D., učo 129111
  • a concrete person RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D., učo 384
  • a concrete person doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., učo 39149
  • a concrete person PhDr. Marta Romaňáková, Ph.D., učo 6536
  • a concrete person RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., učo 67632
  • a concrete person Mgr. Irena Plucková, Ph.D., učo 9651
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 7/8/2020 18:21