SEDLÁKOVÁ, Markéta. Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2014, roč. 2, č. 2, s. 22-37. ISSN 1805-8825.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konstruování identity ženy v kontextu konverze k islámu
Název anglicky Constructing the identity of women in the context of conversion to Islam
Autoři SEDLÁKOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální pedagogika/Social education, Zlín, Univerzita Tomáše Bati, 2014, 1805-8825.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00078747
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky konverze; náboženství; identita; islám; jazyk; diskurz; diskurzivní analýza; konstrukce; sociální realita; „post“ teorie; žena.
Klíčová slova anglicky conversion; religion; identity; Islam; language; discourse; discourse analysis; construction; social reality; "post " theories; woman.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 8. 4. 2015 17:29.
Anotace
Odborná stať prezentuje výzkumné šetření, které popisuje sociální realitu konvertitek k islámu. Text vychází ze sociálně konstruktivistických a poststrukturalistických přístupů. V úvodu se proto krátce věnujeme jejich specifikaci. Analyticko - interpretační část mapuje za pomoci nástrojů diskurzivní analýzy konstrukce výpovědí, které jsou prezentovány ve třech vzájemně provázaných částech. Cílem první části výzkumu bylo identifikovat diskurzy a praktiky aktérů na sociální síti Facebook vedoucí ke konstrukci identity konvertitky. V další fázi výzkumného šetření uvádíme analýzu výpovědí konvertitek se zřetelem na konstrukci jejich identity. Závěrečná část představuje důsledky těchto konstrukcí v sociální praxi.
Anotace anglicky
This contribution presents research which describes the social reality for female converts to Islam. The work is based on socio - constructivist and poststructuralist approaches. In the introduction, these are briefly described. The analytical and interpretive section, which was drafted using the tools of discourse analysis, maps the constructions of the statements of participants in three interrelated parts. The main goal of the first part was to identify the discourses and practices of actors leading to identity construction for female converts within the Facebook social network. In the next phase of the research, I analyze the statements of female converts with respect to the construction of their identity. The final section deals with the implications of these structures in social practice.
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2023 07:33