PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BAZALOVÁ, Lenka DŽAMBIKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Ivo ŠLAPÁK a Helena VAĎUROVÁ. Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 322 s. ISBN 978-80-210-7581-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Název česky Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením se zaměřením na mentální postižení
Název anglicky From Education to Social Inclusion of People with Health Disabilities with Focus on Intellectual Disabilities
Autoři PIPEKOVÁ, Jarmila (203 Česká republika, domácí), Marie VÍTKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Miroslava BARTOŇOVÁ (203 Česká republika, domácí), Barbora BAZALOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka DŽAMBIKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Hana OŠLEJŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí), Lenka SLEPIČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Evžen ŘEHULKA (203 Česká republika, domácí), Ivo ŠLAPÁK (203 Česká republika, domácí) a Helena VAĎUROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 322 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/14:00079157
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7581-8
Klíčová slova česky edukace; sociální inkluze; zdravotní postižení; lidská práva; interdisciplinární spolupráce; klinický obraz nemoci; sluchové postižení; profesní příprava; speciální vzdělávací potřeby; pracovní uplatnění; zákon o sociálních službách; standardy kvality sociálních služeb; bydlení a volný čas
Klíčová slova anglicky education; social inclusion; disability; human rights; interdisciplinary cooperation; clinical picture of the disease; hearing disability; professional training; special education needs; career; social service law; standards of social services; living
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 3. 4. 2015 11:49.
Anotace
Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.
Anotace anglicky
The main focus of this publication in problem of social inclusion of people with health disabilties, especially people with mental disability. The topic of social inclusion and problems with participation of handicapped people in society is linked with current process of school inclusion, which should grow in to so expected social inclusion of handicapped people, especially in their every day and common activities as the adults and their occupational use, claim for independent living with support, development of partnership, family and meaningful free time. Individual topics are completed by researches and by case studies.
Návaznosti
MUNI/M/0012/2013, interní kód MUNázev: Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, INTERDISCIPLINARY - Mezioborové výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 5. 8. 2021 04:33