SELUCKÁ, Markéta. Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku. (New Czech Civil Code and off-premises consumer contracts.). In Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele v novém občanském zákoníku.
Name (in English) New Czech Civil Code and off-premises consumer contracts.
Authors SELUCKÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a ochrana spotřebitele. OFF-PREMISES CONTRACTS AND CONSUMER PROTECTION IN LAW AND PRAXIS. 2014.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00082409
Organization unit Faculty of Law
Keywords (in Czech) ochrana spotřebitele
Keywords in English consumer protection
Changed by Changed by: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Changed: 10/7/2015 13:01.
Abstract
Příspěvek pojednává o ochraně spotřebitele v případě smluv sjednaných mimo obchodní prostory. Analyzuje novou právní úpravu obsaženou v novém občanském zákoníku.
Abstract (in English)
The article deals with New Czech Civil Code and off-premises consumer contracts.
PrintDisplayed: 27/11/2022 06:45