CS

(Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ...

ŠPÁNKOVÁ, Silvie. (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades. ((De)colonization in the portuguese contemporary literature. Breef anthology of literary texts and essays with activities.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 106 pp. ISBN 978-80-210-7054-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name (Des)colonizacao na literatura portuguesa contemporanea. Breve antologia de textos literários e ensaísticos com atividades.
Name in Czech (De)kolonizace v současné portugalské literatuře. Stručná antologie literárních a esejistických textů s úkoly.
Name (in English) (De)colonization in the portuguese contemporary literature. Breef anthology of literary texts and essays with activities.
Authors ŠPÁNKOVÁ, Silvie.
Edition 1. vyd. Brno, 106 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Portuguese
Type of outcome textbook
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Čítárna Munispace Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-7054-7
Keywords (in Czech) současná portugalská literatura; kolonizace a dekolonizace
Keywords in English contemporary Portuguese literature; colonization and decolonization
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 27/10/2016 08:34.
Abstract
Antologia concebida como o material de estudo das questoes (pós)coloniais na literatura portuguesa do século XX, tendo por objetivo mostrar a variedade com que se tem abordado este tema nas épocas representativas (modernismo, neorrealismo, pósmodernismo etc.). O texto está dividido em duas partes: após a primeira parte, dedicada aos excertos literários (com breve introducao e atividades) segue-se a parte ensaística, oferecendo uma reflexao crítica do tema em questao.
Abstract (in Czech)
Čítanka představuje pracovní materiál ke studiu (post)koloniální problematiky v portugalské literatuře a má za cíl poskytnout panoramatický pohled na téma (de)kolonizace v dílčích literárních obdobích 20. století (modernismus, neorealismus, postmodernismus apod.). Čítanka je rozdělena do dvou částí: po stěžejní části věnované literárním ukázkám (s úvodními medailonky a úlohami k ukázkám) následuje část zaměřená na kritickou reflexi traktovaného tématu.
Abstract (in English)
Material for study of (post)colonial question in Portuguese literature which provides a panoramatic outline of the theme of (de)colonization in Portuguese literature in the 20th century. The textbook is divided into two parts: the first part is dedicated to selected literary texts (with breef introduction and activities), the second part provides a critical reflexion (selection of essays).
PrintDisplayed: 18/4/2019 21:06

Other applications