EN

Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu

SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu
Autoři SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ.
Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč.
Vydání 1. vyd. Brno, 186 s. 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7537-5
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 3. 3. 2015 16:00.
Anotace
Sborník je tematicky zaměřen na vybrané prostředky ochrany práv dotčených osob, jimiž k ochraně subjektivních práv disponuje sama veřejná správa, a jejich event. návaznost, s poskytnutím reflexe nutných, resp. možných dopadů evropského právního a správního prostoru a jeho standardů (principů). Příspěvky byly zpracovány jak z pohledů teoretických, aplikačně-právních, tak i výběrově komparativních, zejména ve vztahu ke Slovenské republice. Příspěvky přinášejí vedle kriticko-analytického pohledu na jednotlivé prostředky ochrany subjektivních práv také jejich hodnocení z hlediska efektivnosti působení, a to jak z pohledu dotčených osob (účastníků), tak i z hlediska naplňování úkolů veřejné správy. Prostor našly také úvahy o nových formách ochrany práv dotčených osob či postupů podporujících efektivní ochranu subjektivních práv.
Anotace anglicky
This collection (yearbook) focuses on selected means of protection of affected personsꞌ rights, which are handled by the public administration itself, and on the mutual relationship of such means. The collection also provides a reflection of necessary or possible impacts of the European legal and administrative space, and its standards. The presentations (articles) were written within the theoretical, application practice, and comparative views (especially comparing with the Slovak law). Such presentations bring critical analysis of the specific means of individual rightsꞌ protection, and they also deal with an evaluation of effectiveness of such means, doing so from the view of the affected persons (participants) and from the view of fulfilment of public administrationꞌs objectives. Few presentations (articles) brought i. a. thoughts on new possible forms of protection of affected personsꞌ rights, or on procedures enhancing the effectiveness of individual rightsꞌ protection.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 18:39

Další aplikace