KAPOUNKOVÁ, Kateřina and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Historie a definice metabolického syndromu (History and Definition of Metabolic Syndrome). In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 9 - 16, 8 pp. ISBN 978-80-210-7539-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Historie a definice metabolického syndromu
Name in Czech Historie a definice metabolického syndromu
Name (in English) History and Definition of Metabolic Syndrome
Authors KAPOUNKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor) and Iva HRNČIŘÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Metabolický syndrom - mezioborový problém, p. 9 - 16, 8 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00079464
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-7539-9
Keywords (in Czech) metabolický syndrom; rizikové faktory
Keywords in English Metabolic syndrome;risk factors
Tags rivok
Changed by Changed by: MUDr. Kateřina Kapounková, Ph.D., učo 29517. Changed: 10/3/2015 09:43.
Abstract
Část kapitoly pojednává o historii Metabolického syndromu se zaměřením na vývoj definice Metabolického syndromu. Z historického hlediska se ukazuje, že daleko důležitější než přesné užívání definic, je zachycení rizikového jedince a jeho další sledování. Rizikovost jedince spočívá ve výskytu souboru znaků metabolického syndromu. Metabolický syndrom je řazen mezi rizikové faktory pro rozvoj nemocí, které patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Do základních rizikových faktorů Metabolického syndromu jsou zařazeny obezita abdominálního typu, hypertenze, odchylky lipidového spektra, porucha glukozové tolerance a zvýšení protizánětlivých markerů. Někdy jsou jako složky metabolického syndromu uváděny určité nemoci, jindy jen biochemické odchylky, proto lze složky Metabolického syndromu dělit na klasické, pravděpodobné a volně související. Ne vždy se metabolický syndrom projeví pouze v klasických symptomech a je nutné klást důraz i na pravděpodobné a související projevy.
Abstract (in English)
A part of chapter deals with history of Metabolic syndrome focusing on the definition. From a historical point of view it turns out that spotting the person at risk and his further observation is much more important than accurate usage of definitions. The amount of risk for an individual lies in the occurance of group of factors in Metabolic syndrome. Metabolic syndrome belongs to risk factors for desease development which are one of the most common causes of deaths. Abdominal obesity, hypertension, lipid spectrum abnormalities, glucose tolerance disorder and inflammatory markers increase are included in basic risk factors. Sometimes some desease are listed as part of Metabolic syndrome, in other cases only biochemical abnormalities, therefore parts of metabolic syndrome can be divided into: typical, probable and loosely related. Not always is the Metabolic syndrome manifested by typical symptomes and it is neccessary to put emphasis also on probable and loosely related symptoms.
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0039, internal MU codeName: Vytvoření sítě odborných institucí participujících na boji proti výskytu metabolického syndromu
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 20/7/2019 05:40