ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka. Translated by Jiří Šimek. Vyd. 2., přeprac., v Portá. Praha: Portál, 2015. 147 s. ISBN 9788026207863.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka
Authors ERIKSON, Erik H.
Translated by Jiří Šimek.
Edition Vyd. 2., přeprac., v Portá. Praha, 147 s. 2015.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026207863
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 27/3/2017 07:18.
PrintDisplayed: 20/2/2020 06:51