ZHÁNĚL, Jiří. Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice (Statistical Methods in Kinantropologie and Anthropomotorics). In Hendl Jan a kol. Statistika v aplikacích. první. Praha: Portál, s. r. o., 2014. p. 343 - 357. ISBN 978-80-262-0700-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice
Name in Czech Statistické metody v kinantropologie a antropomotorice
Name (in English) Statistical Methods in Kinantropologie and Anthropomotorics
Authors ZHÁNĚL, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Praha, Statistika v aplikacích, p. 343 - 357, 15 pp. 2014.
Publisher Portál, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/14:00079906
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-262-0700-9
Keywords (in Czech) analýza rozptylu; faktorová analýza; motorická výkonnost; tenis; sport
Keywords in English analysis of variance; factor analysis; motor performance; tennis; sport
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 9/4/2015 09:50.
Abstract
Obsahem příspěvku je nástin možností pro využití statistických metod ve vědním oboru Kinantropologie. Úvodní část je věnována problematice pohybu v kontextu vývoje lidstva, dále jsou prezentovány možnosti uplatnění statistiky v předmětu Antropomotorika. Závěrečná část příspěvku je věnována dvěma konkrétním výzkumným aplikacím dokumentujícím využití statistických metod analýza rozptylu a faktorová analýza při realizaci výzkumu v kinantropologii.
Abstract (in English)
The content of this paper is to outline options for the use of statistical methods in a scientific discipline kinanthropology. The first part is dedicated to the movement in the context of human evolution, and there are possibilities of statistics presented in the article Anthropomotorics. The final part of the paper is devoted to two specific research applications documenting the use of statistical methods for analysis of variance and factor analysis research realization in Kinantropology.
PrintDisplayed: 3/3/2024 06:24