EN

Daně a správa daní

RADVAN, Michal. Daně a správa daní. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 130 s. ISBN 978-80-210-7746-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Daně a správa daní
Název česky Daně a správa daní
Název anglicky Taxes and tax administration
Autoři RADVAN, Michal.
Vydání 1. vyd. Brno, 130 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7746-1
Klíčová slova česky daň; správa daní
Klíčová slova anglicky tax; tax administration
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 2. 4. 2015 15:19.
Anotace
Mezi nejvýznamnější příjmy veřejných fondů patří příjmy daňové a další příjmy daňového charakteru, jako jsou poplatky, cla, odvody, pojistné apod. Ačkoliv se jedná o běžné pojmy nejen v právu používané, v českém právním řádu nejsou nijak definované. Učebnice nastiňuje obsahové zaměření k pojmům: Daňová teorie, Klasifikace daní, Důchodové daně, Daň z příjmů fyzických osob, Daň z příjmů právnických osob, Majetkové daně, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z přidané hodnoty, Akcízy, Poplatky a další plnění a Správa daní.
Anotace anglicky
The most significant public funds revenues are taxes and other revenues similar to tax, such as fees, custom duties, levies, insurance, etc. Although these terms are frequently used not only in law, in the Czech legal order they are not defined. The textbook deals with: Tax theory, Classification of taxes, Personal income tax, Corporate income tax, Property taxes, Tax on immovable property, Road tax, Tax on the acquisition of immovable property, Value added tax, Excise taxes, Fees and other payments and Tax administration.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 18:20

Další aplikace