DOROTÍKOVÁ, Soňa. Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998. 162 s. ISBN 808603979X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Filosofie hodnot : problémy lidské existence, poznání a hodnocení
Authors DOROTÍKOVÁ, Soňa.
Edition Praha, 162 s. 1998.
Publisher Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Other information
ISBN 808603979X
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 12:40.
PrintDisplayed: 28/3/2023 02:22