VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.)
Authors VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič).
Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková.
Edition 1. vyd. Praha, 363 s. 1976.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 20/2/1999 04:23.
PrintDisplayed: 26/2/2020 10:22