PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001, 211 s. ISBN 8085866722.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Multikulturní výchova : teorie - praxe - výzkum
Authors PRŮCHA, Jan.
Edition Vyd. 1. Praha, 211 s. 2001.
Publisher ISV nakladatelství
Other information
ISBN 8085866722
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 21/11/2022 04:45.
PrintDisplayed: 22/7/2024 13:17