SKÁLOVÁ, Jana. Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 245 s. ISBN 9788074786990.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností
Authors SKÁLOVÁ, Jana.
Edition 2. aktualizované vydání. Praha, 245 s. 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
ISBN 9788074786990
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 11/1/2016 04:45.
PrintDisplayed: 3/8/2020 23:26