NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 393. ISBN 978-80-210-7131-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojmy estetiky: analytický přístup
Name in Czech Pojmy estetiky: analytický přístup
Name (in English) Aesthetic Concepts: An Analytical Approach
Authors NIEDERLE, Rostislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2. přeprac. vyd. Brno, 172 pp. Spisy Masarykovy univerzity v Brně ; 393, 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/14:00080055
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7131-5
Keywords (in Czech) estetika; umělecká kritika
Keywords in English art criticism; aesthetics
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 13/4/2015 07:14.
Abstract
Text představuje pojmy estetiky, které se tak či onak váží k pojetí oboru jako teorie umělecké kritiky. Snahou o argumentaci chce být text řazen do širokého proudu analytické estetiky. Metodou je jednak výklad věcných či historických souvislostí – to platí pro pojmy tradiční, jednak analýza pojmů – těch, které byly jako odborné termíny zavedeny relativně nedávno. Protože charakteristickým rysem analytické estetiky je kontrolovatelné uvažování o dané věci, je v první kapitole vyložen pojem argument.
Abstract (in English)
The text introduces some concepts which are related, in a way, to the conception of Aesthetics as the theory of art criticism. Through a publicly accessible form of writing, namely argumentation, the text can be categorized as part of the wide stream of analytical Aesthetics. The writing method has two aspects: an explication of facts on the one hand, an analysis on the other. Many structured considerations appear as the text moves along, and that is why the whole is opened with a short explanation of the concept of argument.
Links
MUNI/A/0861/2013, internal MU codeName: Umělecká reprezentace a interdisciplinarita (Acronym: URI)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 4/12/2021 09:30