SOJKA, Petr. Digitization Workflow in the Czech Digital Mathematics Library. In Ruyong Feng, Wen-shin Lee, Yosuke Sato. Computer Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. p. 147-156. ISBN 978-3-662-43798-8. doi:10.1007/978-3-662-43799-5_13.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitization Workflow in the Czech Digital Mathematics Library
Name in Czech Technologie digitalizace České digitální matematické knihovny
Authors SOJKA, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Berlin, Heidelberg, Computer Mathematics, p. 147-156, 10 pp. 2014.
Publisher Springer Berlin Heidelberg
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW DOI preprint
RIV identification code RIV/00216224:14330/14:00073362
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-3-662-43798-8
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43799-5_13
Keywords (in Czech) DML-CZ; digitizační workflow; česká matematická literatura; projekt digitální matematické knihovny; skenování; MathML; vyhledávání matematiky; metadata; metadatový editor; FineReader
Keywords in English DML-CZ; digitisation workflow; Czech mathematical literature; Digital mathematics library project; scanning; MathML; math retrieval; metadata; metadata editor; FineReader
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 28/4/2015 22:28.
Abstract
Experience in setting up a workflow from scanned images of mathematical writings into a fully fledged mathematical library is described on the example of the project Czech Digital Mathematics Library DML-CZ http://dml.cz. An overview of the whole process is given, with detailed description of production steps involving scanned image processing and optical character recognition. Experience gained, lessons learned and tools prepared during development of DML-CZ are described. DML-CZ now serves over 30,000 articles (300,000 digitised pages) to the public.
Abstract (in Czech)
V článku sumarizujeme zkušenosti z vývoje digitalizačního procesu (od naskenovaných obrázků stránek až po plnotextovou digitální knihovnu) projektu České digitální matematické knihovny DML-CZ http://dml.cz . Je podán přehled celého procesu, spolu s detailnějším popisem kroků zpracovávajících skenované bitmapy a OCR matematického textu. Upozorňujeme na možná úskalí a problémy, s nimiž jsme se při práci na DML-CZ (300000 volně zveřejněných stránek) potýkali.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
1ET200190513, research and development projectName: DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 8/12/2023 23:10