VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL and Vladimír ŽÍTEK. Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa. (Regional development, policy and administration, Volume 2: Regional policy and administration.). další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel. Brno: ESF MU, 2015. 218 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Regionální rozvoj, politika a správa. Díl 2: Politika a správa.
Name (in English) Regional development, policy and administration, Volume 2: Regional policy and administration.
Authors VITURKA, Milan, Petr HALÁMEK, Viktorie KLÍMOVÁ, Vilém PAŘIL and Vladimír ŽÍTEK.
další spoluautoři: Labounková Vladimíra, Šich Pavel.
Edition Brno, 218 pp. 2015.
Publisher ESF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) rtegionální politika - správa - rozhodování regionálůní, národní, evropské a světové organizace
Keywords in English regional policy - administration - decision-makers - regional, national, European and world organizations -
Changed by Changed by: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., učo 1596. Changed: 22/5/2017 15:22.
Abstract
Jde o elektronický učební text prezentující poznatky z územní politiky a správy i hraničních oborů. Praktické aplikace příslušných postupů je objasněno na konkrétních příkladech.
Abstract (in English)
It is an electronic textbooks presenting findings from local politics and administration and related disciplines. Practical application of appropriate procedures is illustrated with concrete examples.
PrintDisplayed: 23/9/2021 05:26