HYTYCH, Roman, Ivo ČERMÁK a Tomáš ŘIHÁČEK. Případová studie jako vědecká cesta k poznání. In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Případová studie jako vědecká cesta k poznání
Název česky Případová studie jako vědecká cesta k poznání
Název anglicky Case study as a scientific journey to knowledge
Autoři HYTYCH, Roman (203 Česká republika, garant, domácí), Ivo ČERMÁK (203 Česká republika, domácí) a Tomáš ŘIHÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Domovská stránka konference
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00080805
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky volba případu; zobecnitelnost; porozumění; validita
Klíčová slova anglicky choice of case; generalization; understanding; validity
Změnil Změnil: PhDr. Roman Hytych, Ph.D., učo 8818. Změněno: 19. 5. 2015 14:34.
Anotace
V příspěvku zdůrazňujeme, že případová studie je výzkumný design, který je závislý na kontextu. Zjištění získaná v jeho rámci nemají prediktivní hodnotu ve scientistickém slova smyslu. Poznatek vyvozený ze studia případu je kontextuálně konfigurovaný, konkrétní a nesměřuje k univerzální pravdě. Je-li však jednotlivý případ dobře vybrán, pak je možné na jeho základě též zobecňovat. Případová studie neslouží jen ke generování hypotéz, ale i k jejich testování. Případová studie je nástroje verifikace i falzifikace poznání. Případová studie zachycuje jevy v jejich podobě neredukované do abstraktních univerzálií. Zjištění, k němuž lze dospět pomocí případové studie je komplexní a zahrnuje přirozené kontradikce lidského života. Dobrá případová studie vypovídá o našem poznání narativní formou, což chápeme jako nepřirozenější způsob vyjádření naší zkušenosti.
Anotace anglicky
In the paper we emphasize that case study is a research design which is dependent on the context. Gained findings do not have predictive value in the scientific meaning. Knowledge infer from case study is contextually configured, concrete and it is not oriented toward universal truth. If we skilfully chose individual case, we can upon it also generalize. Case study can serve as well to generate hypothesis as testing them. Case study is a tool for verification and falsification of knowledge.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 00:49