HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka. Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 18, č. 1, s. 65-84. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2015-1-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metafory, kterými hrajeme : perspektivy a meze české kognitivní teatrologie
Název anglicky Metaphors we act by : prospects and limits of the Czech cognitive theatrology
Autoři HAVLÍČKOVÁ KYSOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Theatralia, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-845X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Digitální knihovna FF MU
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00083060
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2015-1-4
Klíčová slova česky kognitivní věda; kognitivní studia; divadlo; teatrologie; vtělená mysl; konceptuální metafora; primární metafora; obrazové schéma; George Lakoff; Mark Johnson; Mark Turner; Gilles Fauconnier; Bruce McConachie; John Lutterbie
Klíčová slova anglicky cognitive science; cognitive studies; theatre studies; theatrology; embodied mind; conceptual metaphor; primary metaphor; pictorial scheme; George Lakoff; Mark Johnson; Mark Turner; Gilles Fauconnier; Bruce McConachie; John Lutterbie
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 21. 3. 2016 14:49.
Anotace
Studie představuje hlavní termíny a teoretické koncepty kognitivní teatrologie. Autorka usiluje představit českému publiku zakládající texty tohoto relativně nového odvětví teatrologie, a ukázat možné aplikace. Diskutuje použitelnost kognitivistického výzkumu v teatrologii, možná témata a použitou metodologii.
Anotace anglicky
The given study presents the main terms and theoretical concepts of cognitive theatrology. The author aims at making the Czech audience acquainted with the foundation texts of this relatively new branch of theatre studies which draws abundantly from other disciplines, and indicate its possible application in research. Discussion is carried on what is the use of cognitive science in theatre research, which issues it can handle, and what methodology it employs.
Návaznosti
MUNI/21/HAL/2014, interní kód MUNázev: Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie
Investor: Masarykova univerzita, Perspektivy a meze české kognitivní teatrologie
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 08:09