OURODA, Karel a Jana JACHYMIÁKOVÁ. Kontaktní workshop č. 2 k problematice synergie v přípravách na výzvu OP VVV, PO 3 - GRAMOTNOSTI. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontaktní workshop č. 2 k problematice synergie v přípravách na výzvu OP VVV, PO 3 - GRAMOTNOSTI
Název česky Kontaktní workshop č. 2 k problematice synergie v přípravách na výzvu OP VVV, PO 3 - GRAMOTNOSTI
Název anglicky Contact workshop no. 2 on the issue of synergy in preparation for the challenge of the Operational Programme Research and development education, Priority Axis 3 - LITERACY
Autoři OURODA, Karel a Jana JACHYMIÁKOVÁ.
Vydání 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Projektový záměr, synergie, mediální gramotnost, mediální výchova, studijní program, publikační činost.
Klíčová slova anglicky Project plan, synergies, media literacy, media education, study program, activity of publication.
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. Karel Ouroda, Ph.D., učo 29323. Změněno: 8. 7. 2015 11:22.
Anotace
Na základě avizované výzvy "GRAMOTNOSTI" v rámci programu OP VVV se objevila potřeba společného hledání možností, jak se zapojit z několika fakult do předpokládaného projektu. Workshop se tentokrát zaměřil na nabídky kolegů z pedagogické fakulty. Jako výsledek bude vhodné při přípravě projektové šablony vzít v úvahu zkušenosti získané díky vyučovacímu předmětu Mediální kultura a Mediální výchovy, které jsou na fakultě nabízeny studentům. Další poznávání společných možností bude možné při následném uspořádání workshopu a exkurze do studentského rádia a televize na Fakultě sociálních studií.
Anotace anglicky
Based on the announced invitation "literacy" under OP VVV appeared need for a common finding ways to involve several faculties to anticipated project. The workshop was focused on the menu colleagues from the Faculty of Education. The result will be useful in the preparation of project templates to take into account the experience gained through the course of instruction media culture and media education that are offered to students at the faculty. Further exploring the possibility of joint as possible in the subsequent organization of a workshop and an excursion to the student radio and television from the Faculty of Social Studies. Je něco špatně? Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledání nových trhů Based on the announced invitation "literacy" under OP VVV appeared need for a common finding ways to involve several faculties to anticipated project. The workshop was focused on the menu colleagues from the Faculty of Education. The result will be useful in the preparation of project templates to take into account the experience gained through the course of instruction media culture and media education that are offered to students at the faculty. Further exploring the possibility of joint as possible in the subsequent organization of a workshop and an excursion to the student radio and television from the Faculty of Social Studies. Je něco špatně? Překladač Google pro firmy:Translator ToolkitPřekladač webových stránekNástroj pro hledání nových trhů Based on the announced invitation "literacy" under OP VVV appeared need for a common finding ways to involve several faculties to anticipated project. The workshop was focused on the menu colleagues from the Faculty of Education. The result will be useful in the preparation of project templates to take into account the experience gained through the course of instruction media culture and media education that are offered to students at the faculty. Further exploring the possibility of joint as possible in the subsequent organization of a workshop and an excursion to the student radio and television from the Faculty of Social Studies.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 12:29