MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ. Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva). Brno: Masarykova univerzita, 2015. 24 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stará a nová média v každodennosti českých publik (výzkumná zpráva)
Authors MACEK, Jakub, Alena MACKOVÁ, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ.
Edition Brno, 24 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Výzkumná zpráva
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 1/11/2015 20:37.
Abstract
Výzkumná zpráva shrnuje deskriptivní zjištění kvantitativního šetření českých mediálních publik. Sběr dat, který formou CAPI zajistila společnost Median, proběhl v říjnu a listopadu 2014 a zahrnul 1998 respondentů starších 18 let. Dotazník vedle standardních sociodemografických ukazatelů pokryl pokud možno úplné spektrum praxí zahrnujících příjem, konzumaci a sdílení filmů, seriálů, pravodajství, hudby, knih a časopisů, mluveného slova a sportovních obsahů; online aktivity a užívání online sociálních sítí; hraní počítačových her a videoher; vlastnění mediálních technologií a přístup k internetu; indikátory politické a veřejné aktivity respondentů. Zpráva je publikována současně v české a anglické verzi.
Abstract (in English)
The report concludes descriptive findings of survey in Czech media audiences. The data from 1998 respondents was collected in October and December 2014 by Median; the collection employed quota sampling and computer-assisted personal interviewing. Besides the standard socio-demographic indicators, the questionnaire included questions regarding the full range of possible media-related practices including obtaining and reception of films, TV series and other TV content, news, sports, music, books, magazines and spoken word; online activities and use of social networking sites; playing computer- and videogames; ownership of media and computer technologies and access to the Internet; respondents' political and public activities. The report is published in Czech and English version.
Links
EE2.3.20.0184, research and development projectName: Vytvoření interdisciplinárního týmu v oblasti výzkumu internetu a nových médií
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf   File version Macek, J. 15/7/2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 15/7/2015 16:52, doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D., učo 217374
  • a concrete person Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275
  • a concrete person Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D., učo 52932
Attributes
 

Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1 MB
Hash md5
42518de9037336090a766d7b3f086a75
Uploaded/Created
Wed 15/7/2015 16:52

Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1306158/Stara_a_nova_media_v_kazdodennosti_ceskych_publik.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
32,9 KB
Hash md5
e1080b0986d61f411c059b952c6a978f
Uploaded/Created
Wed 15/7/2015 16:54
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21/9/2021 04:20