SIVÁK, Rudolf and Jana NOVÁ. Slovník znalostnej ekonomiky. prvé. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva, 2011. 434 pp. ISBN 978-80-89393-45-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovník znalostnej ekonomiky
Authors SIVÁK, Rudolf and Jana NOVÁ.
Edition prvé. Bratislava, 434 pp. 2011.
Publisher Vydavateľstvo SPRINT dva
Other information
Type of outcome Editorship of professional books
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-89393-45-9
Keywords (in Czech) znalostná ekonomika;globálne ekonomické prostredie;technologický rozvoj
Keywords in English knowledge economy;global economic environment;level of technology
Changed by Changed by: Ing. Jana Nová, PhD., MBA, učo 117299. Changed: 21/4/2016 11:13.
Abstract
S cieľom zosystemizovať a vysvetliť často sa iba formujúce prístupy a termíny súvisiace s prechodom k znalostnej ekonomike pripravil kolektív pracovníkov Ekonomickej univerzity v Bratislave Slovník znalostnej ekonomiky.
Abstract (in English)
To systemise and explain approaches , which are frequently only being developer, the team of academics from the University of Economics in Bratislava prepared The Dictionary of Knowledge Economy.
PrintDisplayed: 29/5/2020 06:35