Informační systém MU
MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS
Název anglicky Data analysis in social sciences (using SPSS)
Autoři MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP.
Vydání 1. vyd. Brno, 508 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Projekty Nakladatelství Munipress
ISBN 978-80-210-6362-4
Štítky Munipress, munipress-propagace
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 17. 8. 2015 15:23.
Anotace
Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Obzvláště důležitá je pro studenty sociálních věd, protože statistické operace se stanou organickou součástí jejich výzkumné práce. Autoři této učebnice, sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských kurzů analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky analyzovat datové soubory obsahující kvantitativní údaje. Text je přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky v bakalářském programu sociologie, ale i logice populárního programu IBM SPSS, který je při ní používán. K učebnici jsou na CD přiloženy všechny datové soubory, s nimiž se v textu operuje, a pomůcky pro praktickou analýzu dat včetně skriptů pro SPSS. Podobná učebnice analýzy sociálněvědních dat doposud nebyla v České republice vydána.
Anotace anglicky
The authors explain how to perform statistical analysis in the SPSS software. In a simple way, they also present the principles of statistics and important methodological aspects of data analysis. They guide students through SPSS options of how to carry out necessary calculations and outputs, both numerical and graphical. Apart from the theoretical insight, the textbook features practical advice and is supplemented with data files, tools, and exercises to practise the analysis. No similar textbook of data analysis in the social sciences has been published in the Czech Republic so far, it will thus be of benefit for both students and researchers in social sciences.
Zobrazeno: 22. 6. 2024 01:58