ČEP, David. Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného. In Kalvodová, Věra, Hrušová, Milana a kol. Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 79-89. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539. ISBN 978-80-210-8072-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
Název česky Vybrané aspekty základních zásad trestního řízení v rámci řízení přípravného
Název anglicky Chosen aspects of general principles of criminal proceedings in preparatory proceedings
Autoři ČEP, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Dokazování v trestním řízení - právní, kriminologické a kriminalistické aspekty, od s. 79-89, 11 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 539, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00083590
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-8072-0
Klíčová slova česky základní zásady; přípravné řízení; dokazování; zásada presumpce neviny; zásada vyhledávací; zásada zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností
Klíčová slova anglicky Fundamental principles; Preparatory proceedings; Evidence; Principle of Presumption of Innocence; Principle of Seeking and Performing Evidence; Principle of "Material Truth"
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 18. 3. 2016 14:38.
Anotace
V rámci základních zásad trestního řízení je tradičně vymezována specifická skupina základních zásad spojených s dokazováním. Tyto samozřejmě nacházejí své uplatnění také v řízení přípravném. Autor se v dané kapitole zaměřuje na dopady těchto zásad na činnost orgánů činných v trestním řízení, specifika a zvláštnosti jejich aplikace v tomto stadiu trestního řízení až případné otevřené výjimky z jejich uplatnění.
Anotace anglicky
Within the principles of criminal proceedings there is a specific group of principles that are traditionally associated with evidence. These principles apply in preparatory proceedings as well. In this chapter the author deals with impacts of these principles on actions of bodies responsible for penal proceedings, specifics of their application during this stage of criminal proceedings and possible excep-tions from application of these principles.
Návaznosti
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií III (Akronym: PVM III)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Kalvodova_Dokazovani.pdf   Verze souboru Georgala, P. 7. 3. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf?info
Vloženo
Po 7. 3. 2016 10:40, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

Kalvodova_Dokazovani.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
3,7 MB
Hash md5
8f0408b917bbb44639b70a2f15a1e3c0
Vloženo
Po 7. 3. 2016 10:40

Kalvodova_Dokazovani.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1308760/Kalvodova_Dokazovani.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
1,2 MB
Hash md5
18c6721ac789390cb35925d666a03b99
Vloženo
Po 7. 3. 2016 10:42
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 3. 2023 10:09