PIROŽEK, Petr a Lenka KOMÁRKOVÁ. The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic. Management, Split: University of Split - Faculty of Economics, 2015, roč. 20, 1/2015, s. 23 - 37. ISSN 1331-0194.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies: A study from the czech republic
Název česky Zastoupení expatriantů při Corporate Governance poboček nadnárodních společností - studie z ČR
Autoři PIROŽEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka KOMÁRKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Management, Split, University of Split - Faculty of Economics, 2015, 1331-0194.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW www stránky článku v časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14560/15:00080969
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky expatrianti správa a řízení společností nadnárodní společnosti
Klíčová slova anglicky expatriates corporate governance multinational companies
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532. Změněno: 25. 8. 2015 10:46.
Anotace
The issue of the representation of expatriates in the corporate governance of subsidiaries of multinational companies is currently a much debated and yet relatively under-researched topic within the academic community. In connection with the transformation of the economy which has taken place and the activity of multinational companies in CEE countries, there have been discussions about the effect of expatriates on the output and efficiency of the corporate governance of subsidiaries. The main aim of the research carried out was to describe and analyze the representation of expatriates in the exercise of corporate governance in subsidiaries of multinational companies operating in the Czech Republic (CR). The objective of the research was to survey the representation of expatriates in MNC subsidiaries with respect to various characteristics of the subsidiary such as the country where its head office is located (country of headquarters), the size of the subsidiary and the legal form. Using statistical analysis of dependencies, a different representation of expatriates in relation to the legal form of the MNC subsidiary was demonstrated. The size of the subsidiary, measured by the number of employees, also plays a role here. The presence of an expatriate was not demonstrated to have an effect on the financial performance of an MNC subsidiary
Anotace česky
Problematika zastoupení expatriantů v corporate governance poboček nadnárodních společností je v současné době diskutovaným nicméně nepříliš prozkoumaným tématem v rámci akademické obce. V souvislosti s proběhlou transformací hospodářství a působením nadnárodních společností v zemích CEE se diskutuje vliv expatriantů na výkon a efektivitu Corporate governance poboček. Hlavním cílem provedeného výzkumu bylo popsat a analyzovat zastoupení expatriantů při výkonu corporate governance v pobočkách nadnárodních společností působících v České republice. V roce 2011 bylo provedeno empirického šetření zastoupení expatriantů ve statutárních orgánech poboček nadnárodních společností v České republice. Výběrový soubor, na kterém byla problematika corporate governance zkoumána, obsahoval 332 poboček nadnárodních společností z nejvýznamnějších odvětví hospodářství České republiky. Předmětem výzkumu bylo mapování zastoupení expatriantů v pobočkách MNC vzhledem k různým charakteristikám pobočky jako je země centrály, velikost pobočky či právní forma. Součástí příspěvku je i podrobnější analýza, na kterých pozicích správních a exekutivních orgánů v pobočce MNC expatrianti působí. Dále byl zkoumán dopad působení expatrianta v pobočce na její finanční výkonnost. Pomocí statistické analýzy závislostí bylo prokázáno odlišné zastoupení expatriantů vzhledem k právní formě pobočky MNC. Hraje zde roli i velikost pobočky měřená počtem zaměstnanců. Vliv působení expatrianta na finanční výkonnost pobočky MNC se neprokázal.
Návaznosti
GAP403/12/1557, projekt VaVNázev: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Pirožek, P. 25. 8. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf?info
Vloženo
Út 25. 8. 2015 10:44, doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D., učo 102532
Atributy
 

pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
393,2 KB
Hash md5
9a4305bd6d3020e76bbcbf7450c8a9f8
Vloženo
Út 25. 8. 2015 10:44

pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1309105/pdf_verze_Pirozek_Komarkova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
35,9 KB
Hash md5
c69dcdf8facea4a313e0da65c37d46f8
Vloženo
Út 25. 8. 2015 10:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 6. 4. 2020 08:40