VRZAL, Miroslav. Religionistika a odkouzlení náboženství: Vliv vědecké racionalizace náboženství na osobní vztah k náboženství u studentů religionistiky. In IV. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, 6.5.2015. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Religionistika a odkouzlení náboženství: Vliv vědecké racionalizace náboženství na osobní vztah k náboženství u studentů religionistiky
Název anglicky The Study of Religions and Disenchantment of Religions: Influence of the Scientific Rationalization of Religions on Study of Religions Students‘ Personal Relationship to Religions
Autoři VRZAL, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání IV. ročník mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd, Olomouc, 6.5.2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00089108
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky racionalizace, náboženství, religionistika, věda, odkouzlení náboženství
Klíčová slova anglicky rationalization; religion; study of religions; science; disenchantment of religion
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 27. 3. 2017 12:20.
Anotace
Již Max Weber hovořil v souvislosti s racionalizací – jakožto průvodním jevu modernizace na Západě – o odkouzlení světa. K tomuto odkouzlení měla ve společnosti i na úrovni mysli jednotlivců přispívat výrazným dílem rovněž věda. Religionistika jakožto vědní obor, který je vyučovaný na vysokých školách, operuje přímo s vědeckou racionalizací náboženství. Vede pak studium religionistiky na mikroúrovni jednotlivců k „odkouzlování“ náboženství? Příspěvek se zabývá tím, zda a jak akademické studium náboženství prostřednictvím vědecké racionalizace „odkouzluje“ osobní vztah k náboženství, přičemž se v tomto ohledu zaměřuje na studenty religionistiky.
Anotace anglicky
Max Weber argued that disenchantment of the world is accompanying phenomenon of rationalization, which is a part of the modernization process in the West. Science is said to be one of the biggest contributors of the disenchantment of the world in the society and also in the mind of individuals. The study of religions as a scientific discipline which is also taught at universities operates directly with scientific rationalization of religions. This contribution thus asks: Does the study of religions cause disenchantment of religions on the micro-level of individuals? The contribution deals with the inquiry whether the academic study of religions through the scientific rationalization disenchant the religions on the level of the personal relationships to religions – focusing on the students of the study of religions.
Návaznosti
MUNI/A/1148/2014, interní kód MUNázev: Inovativní teoretické a metodologické perspektivy v religionistice (Akronym: ITMEPRE)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2020 14:42