CS

Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba

MACEK, Jakub. Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. In Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba
Authors MACEK, Jakub.
Edition Flow Konference: Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku 02. Nové formáty a možnosti konvergence televizního a rozhlasového média. 2015.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 18/9/2015 19:07.
Abstract
Prezentace se soustředí na povahu a rozšíření konvergentních mediálních praxí v rámci českých mediálních publik. V rámci konvergentních praxí není recipovaná textualita pevně vázána na jeden typ materiálního rozhraní a jeden typ distribuce, ale s ohledem na svou digitální povahu může být a zčásti i je konzumována napříč za využití různých mediálních objektů a různých distribučních kanálů. Prezentace je založena na výsledcích kvantitativního šetření české populace (N=1998, říjen–listopad 2014) a kvalitativního a zčásti etnografického výzkumu šesti desítek respondentů (2012–2014) a soustředí se motivaci ke konvergentním praxím, na motivace k výběru konkrétních distribučních kanálů a recepčních rozhraní a na rozšíření těchto prací v české populaci.
Links
GP13-15684P, research and development projectName: Nová a stará média v každodenním životě: mediální publika v čase proměny mediálních praxí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 16/2/2019 18:48

Other applications