PETRŮ, Michaela a Hana CÍDLOVÁ. Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii. In Hana Cídlová (ed.). XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 147-154, 8 s. ISBN 978-80-210-7996-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Efektivita využití kvízů, rébusů a dalších her jako motivačních prostředků v chemii
Název anglicky Effectivity of Use of Quizzes, Puzzles and Other Games as a Tool of Motivation in Chemistry
Autoři PETRŮ, Michaela (203 Česká republika) a Hana CÍDLOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, XXIV. Mezinárodní konference o výuce chemie DIDAKTIKA CHEMIE A JEJÍ KONTEXTY. Sborník příspěvků z konference 20.–21. 5. 2015. od s. 147-154, 8 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/15:00083934
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-7996-0
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-7996-2015
Klíčová slova česky motivace; chemie; kvízy; hry; 2. stupeň základní školy; výuka chemie
Klíčová slova anglicky motivation; chemistry; quizzes; games; lower secondary school; education in chemistry
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., učo 761. Změněno: 25. 11. 2015 14:00.
Anotace
Výzkumy ukázaly, že druhou nejpožadovanější činností žáků (po chemických pokusech) v hodinách chemie je hraní chemicky zaměřených her, luštění chemických kvízů, křížovek s chemickou problematikou apod. Protože jde o motivační prostředek (ve srovnání s chemickými experimenty) bezpečný a snadno dostupný, je jeho cílenému využití ve výuce (nejen chemie) věnována v odborné literatuře poměrně velká pozornost. Text referuje o výsledcích rok a půl trvajícího longitudinálního výzkumu týkajícího se využití databáze dvouoborových interdisciplinárních motivačních úloh určených pro výuku chemie. Existuje též verze na CD nosiči, ISBN 978-80-210-7954-0.
Anotace anglicky
A research has shown that the second most desired activity of pupils (after chemical experiments) within chemistry lessons is playing chemically oriented games, solving chemical quizzes, crosswords with chemical problems, etc. As this tool of motivation (in comparison with chemical experiments) is safe and readily available, the research pays relatively much attention to its targeted use in teaching (not only in chemistry). The text gives information about results of 1.5 year lasting longitudinal research focused on use of a database of two-subjects interdisciplinary motivation tasks designed to help teaching chemistry. There is also a CD version of this book of proceedings, ISBN 978-80-210-7954-0.
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2020 07:24