ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK and Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text (Tourism. Learning text.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cestovní ruch. Učební text
Name in Czech Cestovní ruch. Učební text
Name (in English) Tourism. Learning text.
Authors ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK and Ondřej PETR.
Edition 1. vyd. Brno, 477 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) cestovní ruch; destinace; udržitelnost; nabídka; poptávka; geografie; politika; řízení
Keywords in English tourism; destination; sustainability; supply; demand; geography; politics; management
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D., učo 21026. Changed: 1/10/2015 13:44.
Abstract
Tento učební text pojímá problematiku cestovního ruchu v celé jeho komplexnosti. Středem pozornosti je destinace cestovního ruchu, která generuje jednotlivé prvky nabídky a zároveň je předmětem poptávky cestovního ruchu. Destinace je území, které je třeba rozvíjet a spravovat v duchu ekonomické životaschopnosti, sociální spravedlnosti a environmentální přijatelnosti. Tomuto zaměření odpovídají i jednotlivé kapitoly v knize. Ambicí textu je postihnout všechny základní a vybrané alternativní přístupy ke studiu cestovního ruchu.
PrintDisplayed: 16/6/2021 01:58