VOLEK, Jaroslav. Základy obecné teorie umění. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 259 s.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy obecné teorie umění
Authors VOLEK, Jaroslav.
Edition Vyd. 1. Praha, 259 s. 1968.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
WWW URL
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 05:04.
PrintDisplayed: 3/6/2023 05:51