EN

Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore

MAREŠ, Miroslav. Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 85 s. ISBN 978-80-210-7886-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza príkladov dobrej praxe boja proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore
Název česky Analýza příkladů dobré praxe boje proti násilnému extremismu v kyberprostoru
Název anglicky Analysis of Best Practice of Countering Violent Extremism in Cyberspace
Autoři MAREŠ, Miroslav.
Vydání 1. vyd. Brno, 85 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-7886-4
Klíčová slova česky násilný extremismus; kyberprostor; bezpečnostní právo; bezpečnostní politika
Klíčová slova anglicky violent extremism; cyberspace; security law; security policy
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 5. 11. 2015 10:27.
Anotace
Táto publikácia sa zaoberá bojom proti násilnému extrémizmu v kyberpriestore vo svete z pohľadu príkladov dobrej praxe. Autor využíva právne, kriminologické aj politologické prístupy. Analyzované sú nástroje boja proti násilnej propagande, online-radikalizácii, kyberterorizmu atď. Prípadové štúdie dobrej praxe sú z Českej republiky, Rakúska, Nemecka a ďalších krajín.
Anotace česky
Tato publikace se zabývá bojem proti násilnému extremismu v kyberprostoru ve světě z pohledu případů dobré praxe. Autor využívá právní, kriminologické i politologické přístupy. Analyzovány jsou nástroje boje proti násilné propagandě, online-radikalizaci, kyberterorismu atd. Případové studie dobré praxe jsou z České republiky, Rakouska, Německa a dalších zemí.
Anotace anglicky
This publication deals with countering violent extremism in cyberspace from the point of view of best practice examples. Author uses legal, crimonological and political scientific approaches. Instruments of countering violent propaganda, online-radicalisation, cyberterrorism etc are analyzed. Case studies of best practice are from the Czech Republic, Austria, Germany and other countries.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2019 12:59

Další aplikace