EN

Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník ...

ADAMEC, Petr. Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 107 s. ISBN 978-80-210-7940-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Současná role celoživotního učení v životě seniorů z multidisciplinární perspektivy : sborník příspěvků ke konferenci konané u příležitosti 25. výročí Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě dne 16. září 2015
Autoři ADAMEC, Petr.
Vydání 1. vyd. Brno, 107 s. 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-7940-3
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Změněno: 7. 1. 2016 12:51.
Anotace
Publikace je vydána u příležitosti 25. výročí založení Univerzity třetího věku na Masarykově univerzitě. Obsahuje příspěvky, které zazněly na konferenci uspořádané 16. září 2015 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Příspěvky reflektují současné možnosti vzdělávání pro široké spektrum seniorů z pohledu relevantních odborníků. Sumarizuje tak aktuální poznatky a názory lékařů, sociologů, psychologů, ekonomů, právníků, pedagogů či pracovníků v sociální péči a dalších na roli vzdělávání při zkvalitňování života seniorů. Konference samotná má být platformou pro vzájemnou spolupráci, komunikaci a sdílení příkladů dobré praxe mezi všemi aktéry, kteří se podílejí na zkvalitňování života seniorů v Brně i celém regionu.
Anotace anglicky
This publication is released to celebrate 25th anniversary of the University of the Third Age at Masaryk University. It contains papers that were heard at the conference held on September 16, 2015 at the premises of the South Moravian Regional Authority. Contributions reflect the current educational opportunities for a wide range of seniors in terms of relevant experts. Also summarizes current knowledge and opinions of physicians, sociologists, psychologists, economists, lawyers, teachers and workers in social care and others on the role of education in improving the quality of seniors life. The goal of Conference itself was to be a platform for collaboration, communication and sharing of good practice among all actors involved in improving the quality of seniors life not only in Brno but in the entire region.
VytisknoutZobrazeno: 25. 4. 2019 00:45

Další aplikace