NOGA, Pavel. Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií (Typographic Poster. Traditional medium of communication in epoch of advanced digital technology). Brno: MUNI PRESS, 2015. 166 pp. ISBN 978-80-210-8063-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typografický plakát. Tradiční komunikační médium v období rozvinutých digitálních technologií
Name (in English) Typographic Poster. Traditional medium of communication in epoch of advanced digital technology
Authors NOGA, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 166 pp. 2015.
Publisher MUNI PRESS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/15:00085233
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-8063-8
Keywords in English Typo Poster; Poster Collectors; Poster as Memento of History; Technology in Graphic Design; Global Models and Trends; End of Poster in Czech Republic; Image versus Text; Typographic Poster Project
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr.A. Pavel Noga, ArtD., učo 233812. Changed: 24/3/2016 20:40.
Abstract
Písmo je jedním ze základních nástrojů lidské komunikace a plakát po dlouhá léta patřil k nejrozšířenějším masově-komunikačním prostředkům. V období nástupu digitálních technologií se už zdálo, že plakát z tištěných médií postupně mizí. Ukazuje se však, že vedle čím dál intenzivnějšího každodenního využívání všemožných textových displejů dochází i k renesanci tradičního písmového plakátu. Publikace se na základě několikaletého výzkumu mj. snaží odpovědět na otázky: Má plakát jako informační médium ve 21. století ještě vůbec svoje opodstatnění? Digitální technologie v posledních letech posilují především obrazovou složku vizuální komunikace, je v takovém světě ještě místo pro čistě typografickou formu přenosu informace? Jak často je designéry různých generací využíváno písmo i ve své „osvobozené” formě jako výtvarný stavební materiál nahrazující fotografii či kresbu? Výzkum je doposud otevřený, tato publikace shrnuje jeho současný stav a nabízí rovněž názory na danou tématiku od 80 grafických designérů z Polska, Slovenska a Česka, včetně ukázek jejich typografických plakátů.
Abstract (in English)
A typeface is one of the basic tools of human communication and for a long time a poster belonged to the most widespread means of mass communication. At the time when digital technologies had emerged it seemed a poster would gradually disappear from printed media. However, it turns out that along with still more intensive everyday use of various text displays, there is also a renaissance of a traditional typeface poster.
PrintDisplayed: 17/10/2021 08:23