ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační vzdělávání pro učitele
Název anglicky Information Education for Teachers
Autoři ČERNÝ, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Dagmar CHYTKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavlína MAZÁČOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Gabriela ŠIMKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 133 s. 2015.
Nakladatel Flow
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00085327
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-88123-07-1
Klíčová slova česky informační vzdělávání; pedagogika; didaktika; práce s informacemi; informační chování
Klíčová slova anglicky information education; pedagogy; didactics; work with information; information behavior
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 6. 4. 2016 13:16.
Anotace
Kniha se systematicky věnuje tématice, která je v čem prostředí prozatím systematicky reflektovaná jen velice omezeně, totiž informační gramotnosti pedagogů. Je rozdělena do dvou částí. První část nabízí určité systematické pojetí problematiky informační gramotnosti a především východiska modelu informační gramotnosti, který představuje pramen a vrchol veškerého intelektuálního počínání v této oblasti. Autoři publikace zde presentují a systematicky analyzují Přechodový model informační gramotnosti a snaží se o jeho zakotvení v širších souvislostech jak pedagogických, tak také filosofických či sociologických. Model je složen ze sedmi oblastí – definování problému, informační vyhledávání, analýza informací, organisace informací, komunikace, tvorba znalostí a dokumentů. K nim je přiřazena vrstva informačního sebeřízení. Ta zahrnuje témata bezpečnosti, etiky či informační hygieny, tedy to, co bychom mohli označit za osobní informační management. Specifikum modelu spočívá nejen v přítomnosti informačního sebeřízení, ale také v pečlivé analýze všech možných přechodů. Oproti ostatním modelům tak nenabízí jen cyklický nebo naopak fragmentární pojetí práce s informacemi, ale usiluje o zdravý kompromisně pojatý model vycházející z pečlivé analýzy informačního chování. Druhá část pak ukazuje možnou implementaci jednotlivých témat do prostředí rozvoje informační gramotnosti pedagogů.Publikace tak kombinuje praktický a teoretický přístup ke vzdělávání pedagogů v oblasti informační gramotnosti a snaží se vytvořit určitý etalon toho, co by mělo být v minimální kompetenční výbavě pedagoga ve 21. století. Kniha je tak prvním pokusem o určitou kodifikaci problematiky a představuje základní odrazový můstek pro vzdělávání pedagogů v této oblasti.
Anotace anglicky
The core theme – information literacy and information education realized by and dedicated to teachers - is systematically and deeply described in this book. Teachers´ information literacy can be considered as new phenomena, occasionally occurring in the Czech education environment. The book is divided into two both independent and connected parts. The first part focuses on systematic approach to information literacy and especially describes the Model of information literacy, which represents the source and the roots of all intellectual proceedings in this part of the book. Authors of the book systematically analyze and present the Transition Model of Information Literacy and strive for its inclusion in the broader context of pedagogical as well as philosophical or sociological consequences. The model consists of seven parts - problem definition, information retrieval, information analysis, organization of information, communication, creation of knowledge and documents. They are assigned a layer of self-directed information education. It covers the topics of security, ethics and information hygiene - terms we might describe as personal information management. The specificity of the model lies not only in the existence of self-directed information education, but also in a careful analysis of all possible transitions. Compared to other models, the our one offer not only a cyclic or vice versa fragmentary approach to work with information, but strives for a model based on a careful analysis of information behavior. The second part shows the possible implementation of described themes into the field of enhancing of information literate teachers. The book is the first attempt to codify teachers´ information literacy and is an essential springboard for training teachers in this area.
Návaznosti
CZ.1.07/1.3.00/51.0035, interní kód MUNázev: INTERES - Informační technologie realizované spoluprací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK), 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2021 14:24